is toegevoegd aan uw favorieten.

De geesten-bezweerer, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 DE GEESTEN-BEZWEERER.

dehelper in *t werk ftelt en hoe hij zulks deed zal ik u nader zeggen.

antonio.

Ontzaglijk ! ontzaglijk ! Fernando moorder van mijn Zooi? — Ach ongelukkige, nu ken ik de reeden uwer angsten uwer geheimvolle verrichtingen.

laura. (weenende.)

Ongelukkige jongeling!

lorenzo

8 Arme ongelukkige! uw lot is fchrikke-

lijk! . cn mijne Julie wat zal 'er van u

worden ?

de monnik.

Zijne zuster is onfchuldig,draag zorg voor haar, zij is een Edel vroom meisje!

antonio. Ha! ftaat gij hier nog! op! op! den moorder na. de M o n n i k. C hen wederhoudende. ~) Vergeeft hem gelijk God UI. zal vergeeven , en laat hem aan de verwijtingen van zijn

knaa ■