Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 25 >

J5< DE VALSAINT.

Ja, ftrijd met moed voor deze vesten. — Zie hier het loon, dat dan wel haast uw dapperheid bekroonen zal1

BEAUREPAIRE.

Ik ga, en eindig mijne loopbaan door den fchoonften dood voor het vaderland , of — zie mij dra den gelukkigften van alle aardelingen. — Vaar wel, Louife!

LOUISE DE VALSAINT.'

Vaar wel, o al te onverfchrokkcn jongeling 1 —.

Zij vertrekken. Het gordijn valt.

b 5 t;vee-

Sluiten