Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o DeAdelijke

Martha.

o Ja; maer niet dan geitenmelk.

Fredrik.

Dat is hetzelfde , als zij maer versch is!... Kom Stalmeester!

d Zij nemen beiden Martha onder den arm en voeren haer weg. Hans volgt hun en verjleekt zich agter een* boom. )

ELFDE TONEEL.

Breitenek, Lilli, Hans, verfcholen. Lilli.

Hebt gij nog meer te bevelen, genadige lieer?

Breitenek.

Ik dank u, lief Kind! Maer waerom wilt gij mij verlaten? Wilt gij mij niet eenige oogenblikken gezelfchap houden?

Lilli.

Zeer gaerne; maer die andere Heeren willen melk hebben, en die kan niemand, dan ik, hen geven.

Breitenek. Laet die maer wachten. ( hij neemt haer bij de hand) Is het geen jammer, dat zulk een fchoon

kind

Sluiten