Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E E K Z E N. 9

ginnen, en 2§ voor gemeene reeden aanneemen, dan zal ik de volgende rij verkrijgen,

10, i2-£, 15 , , 20, 22|, 25 enz.

§. 567. L. Op gelijke wijze zoude men, zo ik mij niet bedrieg, eene meetkundige reeks aantreffen in de volgende

1,2,4,8, 16, 32, 64, 128 , 256, 512 enz. 'of in

i, 3» 9» 27» 81 , 243, 729, 2187, 6561 enz.

in welker eerfte de gemeene rceden 2 is, terwijl de getalen in de laatfte in eene drievoudiging opklimmen.

§. 568. M. Gij hebt bet wel recht; ik kan 'er nog bij voegen, daar men eene reeks, het zij dan eene reekenkundige, of eene meetkundige, zo wel van boven naar beneeden, als van benceden naar hoven, kan fchrijven, dat men de rijen, of reekzen nog onderfctièidt, in toeneemeijde of aanwasfende , en afneemende, of neirgaande reekzen. Zo is 11, 13, 15, 17, 19, 21 enz. eene toenecmende, doch 99, 97, 05', 93, 91, 89 enz. eene neergaande reekenkundige reeks.

§. 569. Voorts is 16, 32, 64, 128, 256 enz. eene aan wasfende meetkundige , doch 81, 27 , 9, 3 , 1 eene afneemende reeks.

§. 570. Gij leidt ons echter te ver van het fp )or. — Men fpreekt zelvs in de gewoone reële nboeken zelden of nooit van deeze reekzen ; ik acht de reekenkundige evenwel volftrekt tot ons onderwerp te behooren, fchoon wij de meetkundige reekzen , kortheidshalve genoodzaakt zullen A 5 «in,

Sluiten