is toegevoegd aan uw favorieten.

Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGEL VAN DRIE è' N, Ï0I

toepasfing van den regel van drieën, op deeze of geene bijzondere gevallen , in het gemeene leeven Joch wel voornaamlijk in den koophandel S hlks voorkomende; of zij beftaan in zekere wifzigingen, of ook ,n zekere zamenftetüng, of ffi. hng van deezen zeiven regel van drieën, - Z% met U over tót eene ö

NADERE TOEPASSING VAN DEN REGEL VAN DlUEb'.

S- 755- L. Deeze zal dan , naar ik mij voorkei, nog al eenige van die vcrfchillende reekeningen, me de gewoone reekenboeken, moeten bevatten. ' "ul-'-'-u uc

S- 756. M. Het getal derzelven is onbepaald. JJe eene fchnjver maakt meer, de andere minder bijzondere reekenmgen. - Men kan hier toe ondertusfehen de volgende, welke men bij deezen en geenen aantreft, brengen, als

1. Reekening van Interest.

2* " Interest op Interest.

3- ' de Agio.

4- - ■ prompte betaaling.

5- ' Provifie.

6- ~ Tarra.

7« ' ■ Rabat.

8- winst en verlies.

9' ~ ■ gezelfchap.

10- 1 • FaSlorie.

Il* r > Mangeling.

12. -—————.-Menging.

G 3 §. 757.