is toegevoegd aan uw favorieten.

Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGEL VAN DRIE è' N. 21$

men de maanden, door eikanderen, op 4} week reekende: want, 12 x 4» = 52. — Als dan zoude men voor 31 weeken en 4 dagen 7 maanden en 9 dagen moeten neemen: want 7*3?,, of 7jt x 4|- maakt, na genoeg, 31 weeken eu 4 dagen ; en men zoude de volgende bewerking erlangen.

ƒ 4672-15-12

. / 4 ten hond.

186,91- 3

20

18,23

Komt voor 1 jaar ƒ186 - 18 -

/3

voor 3 jaaren ƒ560 - 14 Maand. p = |jaai 93 - 9 -

i = |van6 15 - 11 - 8

Dagen 6 = |- maand . . 3 - 2-5 3 — 5 van 6 . . 1 - 11 - 2

Komt ƒ 674 - 8

Welke uitkomst flechts 4 ftuivers van de te vooren (§• 982.) gevondene verfchilt.

§. 985. L. Ik zie wel, Meester! dat de tientallige bewerking (§. 982.) de gewoone, niet alleen in naauwkeurigheid overtreft, maar zelvs , naar mijn inzien, gemaklijker is, naardien alles door vermenigvuldiging wordt afgedaan, en waarlijk weinig, of niet langwijliger; dan de gewoonte ftelt de wet.

§. 986. M. Gij kunt dan de volgende vraagen*, zo gij 'er lust toe hebt, nog beantwoorden.

Wat beloopt de interest

O 4 A.