Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 ZAMENGESTELDE

. 3 ƒ . 300 . ƒ ia 4 maand. . 3 = . ƒ 100

f x .12 maand. 4

Komt * =x 4 x 4 = ƒ 16.

§. 1001. L. Dit is zo klaar, Meester! dat ik mij durv vieijen allerleije voorftellen van dien aart te zullen kunnen oplosfen.

Jj. 1002. M. Zeg mij dan wat iemand ten honderd in een jaar wint, die 1000 fg koopwaaren tegen 8 ft. het f8 inkoopt, en ogenbliklijk wederom tegen 10 ft. het fS verkoopt, mids over 4 maanden zijne betaaling te zullen ontvangen, daar hij ondertusfchen zelv voor gereed geld had ingekocht ?

§. 1003. Zeg mij wat iemand ten honderd in een jaar gewonnen heeft, die voor ƒ 4000 - » - » een achtfte portie of aandeel in een fchip koopt, en na verloop van 15 maanden ƒ 1200 - » - » uitdeeling voor zijn aandeel ontvangt ? — Men veronderftelle hier dat zijn aandeel nog dezelve waarde van ƒ 4000 behouden hebbe.

§. 1004. Stel dat iemand voor ƒ 1600 - * - * koopmanfchappen , voor gereed geld, inkoope , en dat hij die , na verloop van 8 maanden, wederom voor ƒ 1750 - » - * verkoope, op 6 maanden credit, gelijk de Kooplieden fpreeken : dat is, met beding om over 6 maanden betaald te zullen worden; wat wint hij dan ten honderd in het jaar ?

§. 1005. L. De laatfte (f. 1004. ) is zijn geld dus 14 maanden uit de handen kwijt geweest; 8 maanden voor den verkoop, en nog 6 maanden daar na.

, J. 1006.

Sluiten