Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGEL VAN DRIEËN. 22$

§. 1006. M. Buiten twijfFel. — Zo kan men ook vraagen naar het meeste voordeel, indien men de keus heeft, om voor gereed geld, of op eenige weeken , of maanden, credit te koopen.— Doch als dan moet men bepaaling maaken, omtrent het geen men met zijn geld kan, of wil ' winnen, en het daar omtrent bepaalde ten groudflag leggen.

Bij voorbeeld. — Wat is voordeeliger de 100 fg koopwaaren tegen ƒ i7§ voor gereed geld te ontvangen, of die tegen ƒ iS, op 6 maanden te koopen, gefteld dat men iu de geleegenheid geplaatst zij om 10 ten honderd van zijn geld te maaken ?

§. 1007. L, Het verfchil tusfehen f 171 en ƒ 18 bedraagtƒ£, Meester! men zal dus moeten onderzoeken, of men, met die ƒ 17} , meer of minder dan f |, in 6 maanden, tegen 10 ten honderd in het jaar, kunnen winnen. — Zo meer, dan zal het voordeeliger zijn over 6 maanden te betaalen. — Zo minder , dan zal de gereede betaaling voordeeliger uitkomen.

Ik ftel dan aldus;

a . 10 . ƒ 100 J 1 f17!

2 maand. . 12 I J . ƒ 10 oZ

* |~ • f »7i -35 7

ƒ x I j .6 maand. ƒ i8f

. 18

Komt 8 * = 7 —— of x = ƒ | voordeel ƒ of

Hier vind ik ƒ £, welke in 6 maanden gewonnen kunnen worden. — Deeze bij ƒ i7| bij gevoegd, geeven ƒ i8|, het welk / f meer is dan

Sluiten