Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 27 TWEEDE BEDRYF.

EERSTE TOON li E L.

avogaro, euphémia. euphémia.

Myn vader!

avogaro, in woede. Neen; gy doet myn' haat nog feller blaaken.

e uphémia.

Zou ik uw hartsgeheim aan iemand kenbaar maaken? avogaro.

Denk dat gyzelf daarvoor aan my ten borg verftrekt: 't Ontkennen baat niet meer ; 't is alles u ontdekt. Wat trouwelooze fehelm dorst u 't geheim verklaaren ?

euphémia. i baaren.

Een deugdzaam mensch , wiens naam ik nooit zal open-

avogaro.

Ik zal hem kennen: ja; hy fneuvle door myn ftaal...

Met meer bedaardheid. Maar Gaston hoopt dat hy uw hand, als uw gemaal, Van my ontfangen zal; zelfs durft zyn hart zich vleijen Dat gy door 't zelfde vuur...

euphémia.

Zou hy zich zelf misleiên, Wanneer hy denkt, mynheer, dat hy myn hart bezit, Dat ik hem teder min, ja dat ik hem aanbid! Ik open u myn hart om 't uwe best te winnen. Eer ik held Gaston zag moest ik hem reeds beminnen: 'k Ontroerde vaak van vreugd op 't glorieryk verhaal Van zyne heldendaên en grootfche zegenpraal:

Men

Sluiten