Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 35

De meeste liefde wint door d'eêlften heldenmoed.

Met levendigheid Euphêmia vertoonende. Ziet hier het waardig doel dat myne ziel doet blaaken : Ik mag door'skoningskeur dien gloed u kenbaar maaken: Haar liefde heeft voor lang myn zucht voor't land he-

bayard, ter zyde. (loond. ó Hemel! ^

gaston, met meerder drift. Zo dees dag myn hoofd met lauwren kroont, Wil ik,op morgen zelf, voor Bresciaas altaaren, Myn glori en myn' moed met haare deugden paaren , En , binnen weinig tyds , haar' liefdegloed ten loon, In Napels haar' gemaal doen praaien met de kroon.

bayard.

Gy haar gemaal, mynheer!

gaston.

Ge ontroert! wat doet u yzen?

bayard.

Gy kent Bayard : zyn' moed zal hydit uur bewyzen: Ik min die fchoone, met een drilt die alles tart.

gaston, droevig. My haar ontrukken! gy! ontruk veeleer my 't hart.

bayard, met een bedaarde drift. Eer ik haar misfen zou derf ik veel liever 't leven.

gaston.

Bayard!

euphémia.

Ach! Prins! ik bid bedaar: gy doet my beeven. bayard, gemelyk. Euphêmia! kan 't zyn! gy mint hem ! welk een fpyt • 't Verbergen van dien gloed ontvonkt myn'minnenyd: Maar 'k heb op u een recht, dat nooit mag zyn gelchon-

den; C 2 Ik

Sluiten