Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 DE GRAAF VAN STERNFELD,

hebt aanleid-'ng gegeeven tot een' altoosduurenden twist tUSlchen een braaf gehoorzaam meisje en haar* vader. Gy zult oorzaak zyn dat haar vader en ik onze oude dagen, die wy in een fh'1 vermaak dachten te flyLeu , in droefheid zullen eindigen. S/reekt de flera der wroeging niet in uw hart? Zo gy Sophia recht bem'nde, zoud gy nooit gedacht hebben om haar uwe liefde te ontdekken ■ dewyl dit tot niets anders (trekken kon dan om haar ongelukkig te maaken. En, wat was uw oogmerk ? Moogelyk voorgegeeven met haar te willen vluchten, en in een hutje op het land te willen leeven, en al die mooïje d'ngen, daar men zo fchoon over praat, zonder het beproefd te hebben. Doch dit was zeker uw oogmerk niet: haar geld was misfchien wel het voornaamfle doelwit van uwe liefde. Melcour, die zeer aangedaan is geweest gedmi.

rende de laatfte regels, met fitrheid. Ach! mynheer, waarvan verdenkt gy my? ik ben arm, maar zulke laage gevoelens heeft myn hart nooit gevoed. Myne liefde is teder, zy is op de eer gegrond; ik aanbid Sophia. Myn oogmerk was niet, haar aan te zetten tot ongehoorzaamheid jegens haaren vader. Neen, ik was reeds bez'g my gereed te maaken om in flilte te vertrekken en haar voor eeuwig te verlaaten. D-t befluit heeft myne z'cl gegriefd; maar ik zal het geftand doen. Ik dacht van niemand afïcheid te neemen, en had

reeds

Sluiten