Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 3i

Is de overwinnaar waard' den naam van menscb te draagen, Dan volg' de lieve vrede altoos zyn' zegewagen. HENRICO.

Uw wil ftrekf my een wet: ik ga, en keer, gewis.»,

BLANCA.

o Hemel!

HENRICO.

Met de Vrees dat alles vruchtloos is* BLANCA.

Zult gy u in de magt van een' barbaar betrouwen Gewoon den meineed als een louter fpel te aanfchouwen ?

EDUARD. Als een meineedige , met my , beloften doet Kan hy verzekerd zyn dat hy die houden moet.

HENRICO, met levendigheid. Al waagde ik dit ontwerp ten koste van myn leven, (ven. 'k Word docr 't belang myns volks tot zulk een' Hap gedreIk ftelde voor Guesclin my bloot aan Pedroos woên , 'k Had zulks voor u gedaan , 'k zal 't voor myn volk ook BLANCA, met nog meer levendigheid, (doen. 'kWeet dat gy met vermaak het grootst gevaar durft tarten: Ook vlei ikmy geenszins dat ik drie heldenharten , Door vrouwelyk geween , hun grootsch ontwerp belett': Maar, Prins, het Haal eens beuls word op uw' hals gewet. Gy zult uw Hout bellaan aan Pedro duur betaalen : Zyn woede zal zich niet Hechts by uw' moord bepaalen.

Tegen Eduard en Du Guesclin, op Henrico wyzende. Gy zult hem langfaam zien verwoed vanéén gefcheurd; Terwyl uw magtloos woên alleen den held betreurt. Hoe! Pedro heeft alleen één offer thans van nooden, Opdat hy heerfchen mooge, en''t word hem aangeboden!

Tegen Henrico. Maarweet, Prins, datuwlotmyn Iotbeflisfen moet. Ik overleef geenszins het Horten van uw bloed; (men : Neen; voor uw ftervend oog zal ik myn bloed doen ftrooMyn pligt, myn glorie eischt dat ik u voor moet komen;

En

Sluiten