Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* KORTE LEVENSSCHETS VAN

vyf zoenen en drle <Jochcers ven™, had ne t„ ■mg», n.oeder „n Pcdro, „a „e ^ » £

kinderen * n^n^lS t? PWnpl, de vryhe.d „„ weder „r,n •, hofi.T Kor, dm, „ted Prfro JoM > » »•

Ld» i de i i.,r s?0"- Ti "r**- -

zienelyke Spaanfche iuffer en 1 Mn'

scAm^iaïï:'

vermoorden. }k 'D hwc

Zyne aanhoudende wrporio u„ i fchen oorzaak da: zichTerfSeM ^ verbonden • doch j Vtrfthe,den Sloten tegen hem

bastaardbroeder en hooffl T a TraDStan,a*e» W

Vrank

Sluiten