is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Kuik en Kunigonde; vaderlandsch helden-spel. In vyf bedryven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 74 >

gen"? — En 'wilt ... wat kan een fchrikgedrogt der dwinglandij bij hem , die voor het vaderland den dood niet vreest? — Wel aan — dat dit den moed aan onze harten dus niet ontvlieden doe! — Men kies veel eerden dood, dan een gevloekt, doemwaardig (haven-juk!

de oudste burgemeester, zietvoor

een oogenblik opmerkzaam in het rond en zegt. .

Mijn Vrienden!

AJ.I.EN, met vervoering. ■ Men kies veel eer den dood, dan een doemwaardig flaaven-juk!

van erpt, tegen den oudsten burgemeester, dien. hij op het beeld der Vrijheid wijst.. ■ Mijn Vader, en Vader van een vrij gedreden burgerftoet! zie hier, het beeld van haar, aan welke eik edel Neêrlandsch hart geheel zijn hulde biedt! Toen dwang en (laavernij der burg'ren reek, het recht der menschheid. zelfs, met Voeten trad, en een gedoemde beul mijn Egmond velde — toen alles «lies geheel verloren fcheen ; een gefmoorde jammerkreet zich fïeenend naar den hemel hief — toen reeds was mijne borst geheel der Vrijheid toegeheiligd. — Dit beeld , , . dit minlijk beeld — getuige van de zugt , die zich voor mijn vaderland zo vaak reeds toen uit deeze borst ver-> hief! — Hoe menig maal is ..niet' een traan

eea