is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Kuik en Kunigonde; vaderlandsch helden-spel. In vyf bedryven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< "4 >

«eren. - Neen . /« neen _ dreig vrij _ mt oofe bw woede wreedheid ooit beda, een Neêrlandfche vrouw zal nimmer zich zo zeer verlaagen. — Ja — kruip . . . kruip gij aan Spanje" s troon, en lik het ftof van Flips gevloekte voetfchabel — dan weet, dat ook de vloek van 't nagedacht een maal op uw graf! zark — zo een graf zark u te beurte valt — op\iw graf-zark rusten zal, en gods gedugte wraak gewis eens uw verwaten fchedel treft. — En nu — bezit gij moed, ó vijand! van het aloud, beroemd gedacht van een van erpt! wel aan voldoe uw wraak — dan vlei u niet, dat Flisfings vest voor u ooit bukken zal. - Neen, flagt ons vrij, wij derven onze vaderen waard.g, en niet een enkelen zugt ontwringt, noch gij, noch zelfs de wreedde dood aan onze borst. kapelle, met een geveinsde goedheid. Ontzinde vrouw! mijn wraak kon u ter fiond verpletten. Dan neen — ik volg mijn pligt ... Gij weet mijn wil: — dat Flisfings veste buig, en draks fchenk ik uw kroost de vrijheid weder. Bereid dus uwe dogter om daadelijk mijne komst te wagten, en aan mijn wensch, in 't geen ik van haar eifchen zal, gehoor te geven.

CONSTANTINE.

Ik mag haar dus gaan vinden.

kapelle.

Gij moogt — befchouw dit als een gunstbewijs, en weet hier van het nuttigde gebruik te maken. -

con-