is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Kuik en Kunigonde; vaderlandsch helden-spel. In vyf bedryven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 22? >

„ nê vrienden! beveel uw zie! aan god! wij fpne5, den ons te faam naar zijnen troon! " — dit waren zijne laatfïe woorden. Wij zagen hem, fnel, even als een blikfem - fchigt, naar beneden in het hol des fchips fchieten. — Een flag ... en — ik bevond mij gekwest, gekneusd, verminkt, half leevenloos op een plank in zee omdobberende . . . Deze lieden hebbeu mij tot de zelfsbewustheid en het leeven te rug geroepen -— het overige kunnen zij u beter melden.

van e r v t.

Afgrijzelijk . . . ontzettend lot! . . . Ook dezen laat' ften . . . aller laatften vriend moest gij mij dan omrukken ! . . . — Na een langduurig, aandoenlijk jlüzwijgen, tegen een der andere zeelieden. En we"? berigt brengt gij ons van de vloot ?

de, andere zeeman.

Ik beu het, die het bevel op een der ligte vaartuigen voerde. *-r Op last des oudervlootvoogds b^n ik herwaard heên gelievend, om u dit ijzelijk berigt te brengen. — Dezen ongelukkigen hebben wij niet verre van het wrak, van het in de lugt gefprongen fchip, waar op nog korts de moedige de lange ftreed, bijkans zieltoogend opgevischt. Vier Spaanfche zeekafteelen zijn met zijn kiel te gelijk van een gefpat, en door het ijzelijk geweld des buskruids in de lugt gedreven. Met wrakken , lijken, bloedige rompen , masten, wand en verfcheurde zeilen is geheel het Vlak der tuimelende baaren bedekt — de zee golft gansch Pa in