Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *5 )

loonen, die haar iets troostrijks van haaren jongeling berigten kon ?...

adelaïde.

Waar mede!... O! met mijn leeven zelfs... Hij leeft dan nog... Ai! meld het mij! — Smeekcnde.

caroline.

Ja, dierbaar kind ! hij leeft — met roem bekroond, en wel ligt binnen weinig uuren, zult gij hem weêr omhelzen...

adelaïde, en thereze, te gelijk.

Hij leeft... hij leeft.... O teder beminde vrouwI welk een berigt!... Doeh is het geen misleiding-, welke u bedrogen heeft?..-.

caroline.

Neen, waarde kinderen! — uw vader is zelf, met den bode, die hem bij Cheapshill, het buiten van zijnen vriend, ontmoette, naar herwaard gekeerd... Wel haast zult gij deze beiden zien: zij verbeidden flegts zo lang, tot ik in ftaat zij, dit heugelijk berigt u mede te deelen, zonder tevens uwe tedere geitellen hier door te zeer te fchokken... Doch zie, daar zijn zij zelve!...

B s VIER-

Sluiten