Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 Mannenmoed en Vrouwenmin.

nederlegge, eer ik de dreigende boeijens der Roriieinen verbroken heb en Cherusca vry is, dan laat my Wodan de velden van Wallhalla nooit aanfchouwen ; dan verwisfele zich myn fchandelyk leven in een geestigen ftryd tusfchen beftaan en ophouden ! — Myn naam werde nooit dan met een hoonend gelach uitgefproken! By ieder toekomftig zegemaal zy myne gedachtenis , als meineedige der Goden en menfchen , vervloekt, en men verharde den jongeling , ten affchuuw en waarfchuuwing , de gefcniedenis van deezen dag!

Darmond.

Hoor! Werdomar! Om deezen vreesfelyk fchoonen eed benydt u myne ziele ; heetdorftig naar

bloed en zege, heeft zy u die nagezworen!

Ja, bloeden moeten de tirannen! Broeders, vrolyk klapwieke de Duitfche Adelaar zyne vlerken over hunne lyken, en verandere hen in vermolmende beenen! 6, Wodan! Bloed voorde heilige Vryheid!

Het bloed der tirannen !

Allen. Het bloed der tirannen!

(Zy gaan allen heen.) Verandering. Een duister dal door een muur van rotzen oni* geeven , de ingang der zeiven een hoog breed lol — in het midden van hst Tooneel een hooge rots, de offerrots genaamd.

DER-

Sluiten