Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2?* DICTIONNAIRE

OCT. OCU. ODE. ODI. OEI

Je mejervirai de votre crédit dan, les occurences, ik zal bi voorvallende gelegenheden ge bruik van uw crediet maaken

Octroyer un privilege d quel qu'un , iemand een voorregi vergunnen.

Etre temoin oculair e d'une affai re, ooggetuige van eene zaak zijn.

Se mettre en bonne odeur , zich in een' goeden reuk brengen, een' goeden naam maaken.

II est mort en odeur de Jainteté, hij is als een heilige geftorven.

Ftre en mauvaife odeur , in een' kwaaden reuk zijn; een'kwaaden naam hebben. Etre odieux d tout le monde, bij al de wereld haatlijk zijn ; van ieder een gebaat worden. Avoir /'odorat fin, fcherp van

reuk zijn. Cette plante est odoriférante,

dat gewas is welriekend. Avoir /'oeil vif, een fnel, levendig of wakker, oog hebben^ 6 Avoir /'oeil riant, een vriendlijk of minzaam oog hebben. Avoir des \e.üzfripnns, -fnoepige

oogen hebben. On fe voit d'un autre oeil qu'on ne voit fon proclmn , men befchouwt zich zeiven met een ander oog dan men zijnen naasten doet. Regarder quelqu'un d'un oeil de pitié, iemand meteen medelijdend oog aanzien of befchouwen.Regarder quelqu'un d'un osiLfayorable, iemand met een gunftig oog aanzien.

OEI. OEU.

Vnr une chofe de bon ou de mauvais

oeil, eene zaak niet een goed

of kwaad oog Eünzien. Avoir /oeil fur les attions de

quelqu'un, het oog op iemands

daaden hebben. Avoir la larme d /'oeil, ou les

larnies aux yeux ; de traanen

in de oogen hebben. // grandit d vue d"oeil, hij wordt

oogfchijnlijk of zigtbaarlijk

groot.

Ce drap a un bel oeil, dat laken ziet 'er op het oog wel uit.

Jetter des oeillades d fa maitresfe, zijne vrijiler toelonken.

Fondre un oeuf, een eij leggen.

Prendre un oeuf frais, een versch eij florpen.

Manger des oeufs d la coque, eijeren uit den dop eeten.

Donner un oeuf pour avoir un boen? een eij geeven om eenen os té bekomen; een fpiering uitwerpen om een kabbeljaauw te vangen , dat iS: eene kleit e opoffering doen, om er daar na een grooter voordeel uit te haale* .

Tondre Jw -a oeuf , een eij fcheeien, dat is : te vergeefs poogingen doen om eenig voordeel van iet of van iemand te willen trekken, waar bij niets te winnen is. II faut laisfer fécher le bois avant de le mettre en oeuvre, mm moet het hout laaten droogen eer het te bewerken, Ceux qui ont mis des gens en oeuvre, doivent les payer, de geenen , die lieden aan hec werk flellen, moeten ze bataaien.

R

Sluiten