Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VRYHEID. a3

grip had , keveren ons de zichtbaarse proeven op, van het ingedrukt , van het ingefchapen denkbeeld, althans van het verkreegen gevoel , dat 'er een zeeker verheeven Weezen zyn moet , in welks gunst zy begrcepen een waar belang te hebben , en welks ongenoegen zy vreesden. Waar van daan anders , die verfchillende afgoden der volkeren ,

het aanbidden van zon , maan en Herren ■

van redeloze , van geesteloze wezens'?

Met recht dan verdiend den Godsdienst, by een volk, dat zyn waar belang ter harte neemt, in de eerfte plaats, in aanmerking te komen , om dat dezelve op hun beftendig geluk zo veel invloed heeft, zo veel invloed, ook op de zeden en het gedrag der menfchen. En

voorzeker is dat het gelukkigfte volk van den aardbodem, by welk de meest uitgebreide, de welgeregeldfte vryheid in den Durgerftaat, gepaard is met de zuiverfte leerbegrippen omtrent den waaren Godsdienst. -—• Ondertusfchen zo veel verfchillende gevoelens omtrent denzelven , zo veel bewyzen , dat niet allen op dezelfde wyze , dezelfde waarheden gelooven , en dezelfde leerbegrippen omhelzen; —- en hoe zou het zelfs anders kunnen zyn , dan dat 'er , gelyk 'er hoofdver. fchillen, omtrent de gewigtigfte, de noodB 4 zaak-

Sluiten