is toegevoegd aan uw favorieten.

De vryheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VRYHEID.

95

oordeelende daarom het Synode onnodig. ■ ,

Ook was destyds zynen invloed grooter , en de meerderheid der Regeering zyne zyde, in dit geval , meer toegedaan , dan die van

mauritz. Ondertusfchen wist men in

de Steden , door de Kerkelyke verfchillen , het gemeen tot oproer aan te zetten , en daar door de Regeeringen te veranderen , en 'er zulke perfoonen in te brengen , als welke men begreep 's Princen oogmerken te zullen

begunftigen. Het moet indedaad ten ui-

terilen verdagt voorkomen , wanneer men door dergelyke verkeerde middelen zyne oogmerken zoekt te bereiken ; en waarlyk men moet zich zeer verwonderen , dat men in dien tyd zo aanmerkelyk een flap durfde onderneemen , om de wettige Regenten van hunne waardigheid te ontzetten ; hier door op de pas verkreegen vryheid inbreuk te doen, en tot zulk een prys zyn ontwerp door te dryven. Om zich egter tegen

deeze muiteryen in de Steden nadruklyk te verzetten , werdt befloten, daar men de meeste vrees voor oproer hadt , waardgelders aan te ftellen , om de Regenten te befchermen tegen allen overlast van 't gemeen en de inbreuken

op hun gezach. Men hieldt in dit geval

oldenbarneveld, voor den grootlten Tegenftander van mauritz;voor eerst,om dat hy

te-