Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

heeft keziene d'Offiriers d'Hollande rasfembleer ta Lingcn en daar arriveer de jonge Prince d'Orange.

R>k rekt uite, daar zie je de Colonel van de Enkelschmanne, Popham, den 14 July vertrek, met de króote Skeep om te haal de Rusman van Rival. Kyk em eb de contrarie winde, kyk hem blyf voor Helfmgöere, 6 kyk vertraake die wcrke! Kyk Popham eens f kud zyne kopp.e dat hy niet kan avanceer; dat hy Generaal Abercrombie en Admiral Mitchel met 13,000 man moet late wakt, die niet durft te vertrek, om dat hy is banke. dat de Fransch en Spaanfche Flotte zal Lande in Mande : 6 kyk hem zyn boofe J

Kyk rekt uite, daar zie je Abercrombie "in confcr rencc met den Admiral Mitchel. Kyk Abercrombie fkud zyne hoofde, dat hy niet wil vertrek, voor dat den Admiral Keith berikte zal ebben kedane, waar zik de Franfche et Spaanfche Flotte zal bevinden ; 0 kyk hem verlank naar de berikte. —

Kyk maar toe, daar ebje de berikte van Keith; Z'eb keene vreefe voor deFlotte van de Vyande, u zy zyn zoo blyde !

Kyk nu maar rekt uite, daar vertrekt de General Abercrombie den 13 Aukustus met den Admiral Mitchel , ó zy vertrek zo blydf! Kyk de kroote Flotte die zy eb, ö zy zyn 130 Skeeps fterke. Kyk zy pasfeer de Franfche Kuste.

Kvk eens hoe blyde zyn de Orangeman in Hollande : zy denk ze zal word verlost, door de Engelsen en Rusmanne. Kyk zy eens qidak.de Patriot, Ö zy lak zoo dat zy zal triumpheer over hun Vyande.

Kyk maar rekt uite, daar zie je de Noordzee aan de kante van Nooïd«-Hoilande: daar heb je den 19 Aukustus de Enkelspli Flotte in de kezikte. Hy fchynt door de contrarie winde niet te wil of te ken kom op de Kuste van Zeelande en Groningue et Ost* Frife.

Keef akte, liefebbere! daar word den 20. de Bataaffche Flotte door Duncan kefommeerd. — Hoor die kejuiche van die Matroos Batave: z'eb kehoord dat de Enkelsmanne hun wil kom verlos van dié?tiran» nie; zy wil zik overkeef; zy zek de Prince d'Orange is hun Heer, zy moet keef die Bataaffche escadre, als di®

Sluiten