Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

aan de kanke, -5 mon Dieu, wat daar val de doote,

6 kyk die Rusman daar eens val teken de kronte. Bonks, alweer val de Soldats doode, die moet brenk de Prince'd'Orange in den Hage.

Hoor, daar kaat de ordres aan de Fransmanne: — De General Brune komt marcheer voorwaardfe met zyne akterhoedc, ö hy marcheert zoo charmante voorwaardfe met de akterhoede van de General uumonceau, die hy eeft- kemaakte door een konftige manoeuvre met zik te verëenik. Dok de General Brune verzwak die rektere vleukele, ik vrees dat de General Daendels weer zal kryk klop, a die arme Generale, hy word er ook maar aan kewaakte. Hy ooft dit niet verdichte, want hy eeft na al de dangereufe kevalïc ook nok keret de vaderlante, van de Anarchiste op den ia Juny 1798: dat hy nu niet word kekrtepte, ö dit zoude declineer de caractère van de. kroote Generale, die in Frankryke op zyn witte Paartc eeft kedaan de kroote dienste' aan dc Vaderlante.

- Bóm,. bóm, — — bofri ! . . . . b . . . o . . . m!

de vuur van de Rusmanne vcrilaauwtc., — zy ken niet meer avanceer, zy ziet zik dan attaqueer op beide de ilanke door de- Fransmanne,- 6' die ver-' vloekte Fransmanne; wat zyt ky orïkemaklyke, ky ebt dan kemaakte, dat de Rusn-iknne niet kan communiceer met d'Enkelsmanne:

Bóm, bóm. — — pif, — paf, • dc General

van Damme kaat voorwaardfe, hy occupeert reeds weer de Dorpe van Bergen: ö mon 'Uien! wat daar

vul veel van de Rusmanne op de Kerkhotfc

6!j! hoor eens fluit de kokele, in de allee,

o wat val de doote. —

Allons liefebbre, keef maar akte,.want nu zei fpap de kevekte. — Daar zie je de General van Damme , zit op zyne Paarde: ziet em keef aan d'Armée 'van de Fransmanne de ordre te drink' in de Dórpc van Bergen. — Daar marcheer "de linkere vleukele al naar de kante van de Luinen; kyk zy eens zyn vol van de courage; hoor zy eens zink: 0 wat zyn dc Fransmanne tok de wonderlyke volke.

Ziet daar aankom dc rektere vleukele van db

Sluiten