is toegevoegd aan uw favorieten.

Toverlantaarn! ô Zoo mooi! Fraai curieus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onkeruste dat ky zo kauw zelt word overmeesterte-, d'Enkslsmanne bet zei ondervind als lryhetprobeerte.

Burkers & Burkeresfes ! Mesfieurs & Mesdames! d* Lieremanne je bedankte voor de vriendelykheite die kv aan em eb ketoonte, hy hoop dat in de vervolke d'estime zal zyn dezelfte, wanneer hy weer zei arriveer in de lante om te keef de tweede deck van zyne charmante vertooninke.

Adieu dan liefebbre! leef kelukkike, leef vrohke, de Lieremanne nu kaat naar d'andere lante om ook daar t'amufcer de Volke. Hy zik nokmaals recommandeer in de kunde , wanneer hy weer zei arriveer Adieu!

Dit blad is te bekomen: te Amfterdam, by Cornelis Romeyn; Alkmaar, Molkman; Zaandam, van Jaken; 'sBosch, Palier, en Zoon; Haarlem, Luvten: Leyden; Coster; Rotterdam; DemeltntiL Bal, Tuinzïng; enz. Schiedam, ówebcn; Dordrecht, de Haas; Utrecht, Wed. 1 erveen; Arnhem, Nyhof; Middelburg, Gil* lis/en; in den Haag, van Drecht; eu voorts alom a i duiver