Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

MIJN TEGENWOORDIG

van daar als uit Zwicferland! Dus vernielden de Franfchen zig niet flegts onderling, maar zij riepen ook vreemden in, om des te eerder een woestenij van hun Vaderland te maaken. — Hoe Hevig is de geloofsijver! hoe verfchriklijk zijn haare uitwerkzelsi en, wanneer men onpartijdig onderzoekt, hoe beuzelagtig zijn dan de zaaken, waarom de Godsdienstigen elkander den dolk in 't broederhart drukken!

t Scheen dat de Koningspartij een verftandige opmerking op deezen gevaarlijken toedragt van zaaken deed, en nog tijdig begreep, dat men, elkander uitroeiende, geen van beiden kon zegepraalen, en zij zelve dus ook verlooren ging. Dit was in 1568 oorzaak van een nieuw vreedeverdrag, waarbij dat van 1562 bevestigd werd.

De oude wrok zat evenwel te diep in 't hart, om voortaan in rust te blijven. Catharina de Medicis was een vrouw, dat is te zeggen, een weezen, dat, wanneer het eenmaal beflooten heeft te woelen en te woeden, niet gemaklijk tot rust te brengen is. 't Zij dat zij vooraf reeds het vreedeverdrag ter baane bragt met een heilloos oogmerk; 't zij dat ze het zelve wonder dienftig tot haare ontvlammende wraak vond; althans zij deed het ftrekken, om de voornaamften der Prote. ftanten, die zij meende er door in flaap gewiegd te zijn, te verfchalken en in den verderflijkflen ftrik te lokken. Zij was echter de vrouw niet om, zeifin tijd van vreede,

te

Sluiten