Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

Te regt poogt gij, in vrijer luchten, 't Ondankbre Rotterdam te ontvlugten,

Waer wraekzucht naer uw leven brandt, Waer ongeftrafte moordenaren Nog, om uw bloed te Horten, waren,

Uw bloed, zoo waerd aen 't Vaderland!

Ontwijk dit hol, waer flaeffche zielen Verachtlijk voor haer beulen knielen,

Tot wis bederf der maetfchappij, Waer hun, die voor de Vrijheid leven, De dolk ter borst wordt ingedreven

Uw ziel was fteeds nog isze vrij.

Gij gaet gij gaet de zegenbede

Der onderdrukten voert gij mede;

Al kost die ftap hun traen bij traen, Zij zien zich liever onderdrukken, Om u aen 't woest 'geweld te ontrukken,

Dan u tot hun behoud vergaen!

Sluiten