is toegevoegd aan uw favorieten.

Huig de Groot en Maria van Reigersbergen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARIA van REIGERSBERGEN, n3

=^f^

Willem van de Velde , dc dienaar van de Groot, hadt zich niet aangediend, om zijnen Heer, in zijnen kerker op te pasfen, of dit wicrdt hem toegedaan, onder voorwaarde dat hij zich met zijnen Meester in de gevangenis zou laaten opfluiten. De braave Jongeling, een altijd gedenkwaardig voorbeeld van eenen getrouwen dienstknecht, verzaakte de geneugtens der vrijheid, om zijnen dierbaaren Meester hulp en dienst aan te bieden in eenen ftaat, waarin hij veel hulpe behoefde en hem den dienst van eenen weiwillenden dienstknecht ontbrak. Zijne huisvrouw was, onaangezien zijne zwakkelijkheid, dc toegang tot hem verbooden, en dus kwam hem, in 't midden van alle zijne onaangenaamheden zijn getrouwe Willem dubbel te Rade. Bovenal was deeze Jongman hem aangenaam, omdat hij behalven teil uitfleekcnde trouwe, eene goede maate van gezond verftand bezat, waar door de Groot gelegenheid vondt om hem in de kunsten en weetenfchappen, die het hoofdcieraad van den mensch uitmaaken, te onderwijzen. Reeds eenigen tijd hadt de Groot H met