is toegevoegd aan uw favorieten.

Charakterkunde der vaderlandsche geschiedenisse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADER.L. GESCHIEDENIS. 23^

Ilaamingen aan den eenen, door de Drcchterfriezen aan den anderen kant bedreeden. Gelukkig hadt hy eene Heldin ter Vrouwe. Aleid trekt, met een gedeelte der verzamelde Krygsmagt, tegen W1 l l e m en diens Mededanders op.—De Egmondfche. Kloosterlingen klaagen geweldig over haar ; dewyl zy, daar omflreeks gelegerd, niet alleen den krygsknegt op kosten van het klooster liel teereni maar ook zelve met haaren Stoet en Hof juffrouwen alle vertrekken van het Klooster uit en In ging, tot groote ergernis dei Monniken , tot de drengde onthouding ter aanziene der Vrouwen verpligt. 't Onthaa moet zy zich zelve by zulke onvricndlyla Gasthccren bezorgd hebben. De Klooster lingen gewoon te ontvangen, en als Heiligel ontzien te worden, in goed en eere , ziel verkort oordeelende , behandelden haar 011 getwyfeld met onhcuschheid. 't Welk haa: toen deedt dreigen, dat zy den H. Adel bert lts weder bezoeken zou (*).

D

C) Zich in deezcr voege boven de vooroordeelen dier tyden verheffende, volbragt zy, vervolgens, deeze bedreiging, met de daad, wanneer zy te Egmond niets te doen hebbende, gelyk de KroByjtfcnryver fpreekt, het Klooster bezogt, vergezeld van den Graat, en 't gevolg eener meenigte Heeren, knegten en krvgslieden, elf dagen, lang zich, op kosten der morrende Kloosterlingen, met dien fleep vergas-

ten-

[i. BrvEK. v. Hoofdst;

[

1

i