Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL Hoofdft.

zio F ER HANDELING

tot eene flaapziekte vervallen. Uit zoodaanige inzigten , 'toe het aankweeken en opwekken der verftanden , hebben de Heeren Staaten van Holland voorheen verfcheidene bekwaame Mannen met den tytel van Hiftorifchryver , en eene eerlyke jaarwedde befchonken : dus is Pieter Bokkenberg , boven de gewoone belocning, voor zyne gefchreevene Jaarboeken , nog van de Heeren Staaten befchonken (d) met eene fomme van twaalfhonderd guldens. Op diergelyke wyze is de arbeidzaame Pieter Bor, voor de befchryvinge der Nederlandfchc Beroertens, ter vergeldinge van zynen dienft , door de Staaten niet alleen met den tytel van 's Lands Hiftorifchryver (e) $ en eene jaarwedde > maar hierenboven nog met het Rentmcefterfchap (ƒ) van Noordholland , vereerd geworden. Met den tytel van Hiftorifchryver heeft ook de geleerde Daniël Heinfïus (g) mogen pronken. Insgelyks Matthauis Voffius (h), bekend door zyne Jaarboeken van Holland : en naa den zeiven ook zyn Zoon Ifaak Voffius (Os en meer anderen. En waar-

lyk

(d) Refol. van Staat, van Holl. den 4. Januar. 1606.

(e) Refol.van Staat, van Holl. den 2f. Sept. 1Ó15-.

(ƒ) Zyn keven voor den laarften druk zyns werks.

(g) Refol. van Staat, van Holl. den 11. Decembr. 1627.

(h) Refol. van Staat, van Holl. den 29. July 1642. (/") Relol. van Staat, van Holl. den 2. Ocfober

164(3.

Sluiten