is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige verhandeling over de heidens, betreffende hunne herkomst, leevenswijze, gesteldheid, zeden en lotgevallen, sedert hunne verschijning in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER HEIDENS. *7

gewoon,-maar flegts een toevallig werk, dat ze, behalven hun fmids- of ander werk, bi] gelegenheid waarneemen, wanneer in een dorp , bij % welke zij zig j^st ophouden, eenig Vee geftorvcn, en 'er geen gewoon aangeftelde viller is.. Dit werk is hen zeer aangenaam, daarom juist niet, om dat ze voor de huiden veel geld konden maaken want deze moeten zij, tegen eene geringe vergoeding aan den eigenaar overlaaten, maar, om dat* dit werk, altoos, een goeden voorraad van vleesch voor hen en hunne Huisgezinnen uitlevert fi). , , ,

Deze nu zijn de eigenlijke bezigheden der mannen; behalven dat zig ook veelen in het Oosten met het omleiden van beeren en aapen onledig houden, wier dans zij met hun gezang paaren (c). Voor dezen was het, en thans is 't nog bij rond zwervende Heidens, vooral bij wintertijd, gebruulük dat de man niet de vrouw, maar de vrouw den'man onderhoudt (3> Wanneer dit nu al geen plaats heeft, zo als in den zomer, als de man

nus iftorum; qui ignes conftruunt prompti, folies admovent, " e slue Ld auras recipkmt redduntque, caetera tnftrumenta

IZ cxponuut, foreipesjnmirum, virgas ferreas & laaunas, \, facem pice impexam &c."

ci>cSSiïï8'*. «. 'Ut. niebühr in ÜuUcL Muf.

178a. s- s- *1- r.(,) Munster Cos,nograpbie S. 379- angelus ro ccha Bi-

Uiitt.Vaticana pag. 364. en in de Anzeigen aus Hen f. K.Erbl.

538 wordt gezegd: „ In Zevenbergen hebben de chmsehfpreekende7bM~ de gewoonte, dat de Mannen noch beedelen, „och werken, «aar door hunne vrouwen onderhouden wor-

„ den."

F4