is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige verhandeling over de heidens, betreffende hunne herkomst, leevenswijze, gesteldheid, zeden en lotgevallen, sedert hunne verschijning in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 BEROEPEN EN HANDWERKEN

dat hij in Kapellen van Graaflijke perfoonen ge. regeld aangefteld, en als Meefter bevorderd wierdt. Zulk een Orpheus was een zeker barna mihaly, in het Zipfer Comitaat, die, omtrent het midden dezer eeuwe, in de Kapél van den Kardinaal, Graaf emerich van cschaky, op gemelde wijze uitmuntte. Die Kardinaal, welke zelf een groot Muziekkundige was, agtte hem zo hoog, dat hij deszelfs bee'ldtenis in leevensgrootte, door eenen der bekwaamfte fchilders "liet vervaardigen, en met de ondertekening, magyar orpheus, vereeuwigen (i). Het ontbreekt ook niet aan dergelijke voorbeelden, onder de vrouwen. Het is niets vreemds, dat een Heidensch meisje van 14 jaaren eene zo beroemde vioolfpeelfter was, dat ze, door de rijkfte en voornaamfle Perfoonen in Hongarijen, zo tot 30 mijlen verre, wierdt aangezogt, om haare kunst op een uitfleekend Bal te toonen. Daar zijn, zekerlijk, onder de menigvuldige Hiidenfche Muzikanten ook veele broddelaars, bij welken zeiler volkomen gelijk heeft, wanneer hij zegt: „ hun Muziek klinkt armhartig (2)." Maar dezen zijn doorgaans zulken, die hunne kunst uit hun zeiven, of wel van een anderen broddelaar onder hen, geleerd hebben. Deze zwerven dan met voorafgemelde danferesfen rond, of worden de Muzikanten der boeren. Daar nu de fmaak van dezen, zelfs bij het naarfle Muziek, zelden onvoldaan is, en zij zig

£l) Anzeigen 6ter Jabrg. S. 14.

C») Btfebriib. des Kënigr. Unggrn , S. 97. 74I.