is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige verhandeling over de heidens, betreffende hunne herkomst, leevenswijze, gesteldheid, zeden en lotgevallen, sedert hunne verschijning in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«O VERSCHEIDENE GEDAGTEN

hebben, dat de Heidens zig zelve Mooren noemde, en den naam Amori, dikwerf, onder zig gebruikten ; en nu wierden ze zelfs Amoriten (i).

Anderen overwogen, behalven dezen of geen'en naam der Heidens, te gelijk ook hunne losfe leevenswijze, of letteden, bij het befchouwen van hunne zeden, op bijzonder enkele omftandigheden, naar welke zij, voorts, hunne afkomst bepaalden. Van hier wierden ze nu eens Torlaquen (2), Fakirs en Kalenders (3); dan weêr overblijfzels van

Atr

CO M. Kelpius toe. cit. „ Obfervo, ipfos (Zingaros) ver„ nacula fe appellare Mirre .• audimr etiam imer blatterones A„ vierf: unde erudico cuidam Amorritae rifi."

Ca) Mahomedacmfche Monniken, welke, onder den fchijn van heiligheid, de fcnandelijkfte fpoorloosheden pleegen. Zij wierden ia het jaar 1494, door Bajeszid of Bajazed II. uit het Turkfche Rijk verdreeven; en zulke verdreeven Torlaquen zouden dan de Heidens zijn. Jammer is het, dat 'er reeds Heidens waren, vóór dat Bajeszid VU gebooren was, en Torlaquen verdreef, leun' CLAVius PandeB Turc. nr. 171. Ca mer ar. Hor. Subfecivas' cent. II. cap. 75. pag. 380. '

C3) Daar voor verklaart ze salmon in de volgende plaats van zijn Tegenw. Staat van Perfie, Kap. 9. bladz. 247 C/W ) „ De Fakirs in het Mahometaanfche, de Kalenders in Hcidenfche „ en de Zigeuners (Heidens) in Christen landen zijn elkander zo' „ gelijk, als het eene Eij aan het andere, en zijn ongetwijfeld „den Genacht." Ten opzigte van het geen anquet'ill en anderen (zie deszelfs reizen, S. 110 &c. Vergel. met salmon loc.' cit.) nopens de Fakirs in Indie berichten, dewelke als Pelgrims na Jagrenat, ten getalle van veele duizenden, de bedevaart doen, en, van Jagrenat terug komende, zig in groote hoopen onder geregelde Aanvoerders verzamelen, en dorpen, fteden en wat hen voorkomt, pionderen, voegen, zeker, Zigeuner (Hei. deus) en Fakirs heel wel zamén; doch daaruit kan men zoo weinig vooor den oorfprong der eerften iets afleiden , dat men zig veeleer moet verwonderen, hoe salmons inval veelen Geleerden in Duitschland zo ligt te vrede konde ftellen. Zig fHARÏANBERS Schauplatz, l. c. S. 34I &e.