Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 MIJN TEGENWOORDIG

VASTSTELLING DER F R A N S C H E CONSTITUTIE MET DE PLEGTIGE AANNEEMING DOOR DEN KONING» EN HET SCHEIDEN DER EERSTE

NATIONALE VERGADERING.

svp «WW>j *TO JiUïriahsv isw osrn Jib

T ... •

2E51 Vrankriik volle en zeer onderfcheide beweeging was; terwijl, hec door de uKgeweeken Prinfen, mee derzelver uicheemfchen aanhang, ten hevigften bedreigd werd, en er een menigte dier kleine, maar verontrustende gebenrtenisfen voorvielen, waar. door het StaatsÜghaam', in alle zijne deelen hevig gefchokt, zig toe een uitterfte voorbereide, dat deszelfs vrijheid of flaavernij beflisfchen moest, hield'de Nacionale Vergadering zig voornaamlijk bezig met hec grooce werk van de overziening der Conftitutioneele vastllellingen. De Comités, mee deezen belangrijken arbeid belasc, keverden daarvan een uitvoerig plan, aan de Vergadering, over, op den 4 Augustus 1791.

Dit plan is te uitvoerig, om alhier plaats te geeven. Zij, die belang bij hetzelve hebben, kunnen hec elders ten overvloede bekomen. Reeds hebben wij genoeg van de Fran"

fche

Sluiten