Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( =9 D

alwaar veele voorbygangers zyn. Waar deze omzigtigheid niet wordt in acht genomen, (gelyk het geval te Aken is, alwaar men zomwylen het wasfchen zelfs in den nacht veroorloft) kan men, met het geftrengfle toezigt, de ontvreemding van een aanmerklyk gedeelte der töegewogen wol niet verhoeden. Naar maate de werkman dezelve, met meer, of minder, water aangevuld , teruglevert, ftaat het aan hem, om den Fabrikeur, ongemerkt, Van zyn eigendom te berooven.

De fchoon gewasfchen wol wordt onder de landluiden verdeeld, omtefpinnen. Yoov Aken, en de omliggende fabriek-plaatfen, fpinnen voornaamlyk de Limburgers en de Brabanders, lxi het hertogdom Culïk, waar de akkerbouw zeer fterk gedreven wordt, heeft de Landman veel taruuwe handen, om een fynen draad te fpinnen. By den Veebouw, daarentegen, op de vette weiden van Limburg, waar de voornaamfle bezigheid van den boer beftaat in boter en kaas te maaken , zyn de vingers buigzamer, en Vrouwen en Kinders fpinnen overal den fynften draad. Zoodanige betrekkingen, welken de verfchillcnde woonplaatfen der menfchen, en de daaraan geëvenredigde wyzigingen van kostwinning en leefwyze, met zich brengen, verdienen juist zoo veel te meer opmerking, omdat men, alleen door de byzondere behoeften eener uitgebreid-

de

Sluiten