Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * 3

fpoor der aloude, beroemde koopftad te vinden, welke, in de veertiende eeuw, allenNooi'dfchen Volken de behoeften van onderhoud en weelde bezorgde. Wy begaven ons in de te recht geroemde Bark, welke de Staaten van Vlaanderen voor hunnen overtogt naar Gent onderhouden. Hier vergaten wy alle de ongemakken onzer tegenwoordige reis ; want gemaklyker zeker is noch Cleopatra op den Cydnus, noch Catharina op den Dnieper gevaren. Zoo wel in het agterfte, als voorfte, gedeelte van dit ruime vaartuig vindt men eene uitmuntend gebouwde kajuit met groote glafen en banken, met zagte en zuivere matrasfen voorzien. De reinheid evenaart hier overal, de pragt en den goeden fmaak. Eene derde, nog ruimer , afdeeling in het midden verftrekt den rciügcrs uit den geringen burger-rtaud ter verblyf. Naast dezelve zyn de keuken, voorraad-kamer, en gemakken va» allerleien aart, tot bezorging en onthaal der reifenden ingericht. De ftookplaats in onze kajuit yerlpreidde eene weldadige warmte, waardoor wy ons, onder afwachting van het middagmaal? iii ftaat bevonden , om qnzc aantekeningen, over hetgeen wy den voorigen dag gezien, hadden , in het net te brengen.

De tafel werd zeer goed en tot eenen maatigen, prys bediend. Het gez_elfc,hap ? 't welk zomtyds

vyitig

Sluiten