Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VA DÉ RL'. GESCHIEDENIS. 33

ïn Holland weder gekeerd , het Lyk van willem den IV medevoerende, of de Friezen (tanken het hoofd weder op, om 't pas ontvangen 'juk af te fchuddeh. De Sc'rierin•gers in de 'Ommelanden vielen op eène Hol'landfche Bezetting aan , namen ze gevangen 'en verdronken alle de Knegtcn. De Stad. 'Groningen 'tradt, voor de eerde keer, met 'de Ommelanden lh een Verbond, (trekkende om de Hollander s\ met veréénde kragten aaii te tasten, 'en ten Lande uit te dryven.

Nieuwe Opftanden der Friezen bragteri albrecht tot nieuwe ontwerpen om hun te vermeesteren , 't geen zo (legt daagde dat hy eerlang niets in dat Gewest overhield , dan het Hollandsgezind 'Staveren; dit ook vreesde hy , en met het zelve alle vastigheid in Friesland te verliezen; te meer daar die van öostergo en Westergo in een Verbond met den Koning van Engeland ge; treedèn waren, den geldbelioevenden fïertoc ten laste leggende, dat hy met de Zecroovers, Likedeelers of Gelykdeel'ers gcheeten. zamen deedt, de Zee voor de Koopvaardyi onveilig maakte , in welken ramp ook di Erigelfchen deelden. Een Verdrag, voor eet . bepaald getal jaaren gé troffen, ltaakte dei Kryg tegen Friesland, 't Is onzeker of d Friezen hem, geduurende 't zelve vóór

C uk en

X

[y .Boek. tl. Uoofust

i

l

t

i

Sluiten