Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L IJ K K L A G T,

OVER DEN'

PFELËDELEN GESTRENGEN HEERE

JACOB VOSMAE1,

CONTRdROLLEUR VAN DES GE M EEN ELAN DS MIDDELEN OVER HOLLAND EN WESTFRIESLAND, COMMIS TEN LOMPTOIRE FAN DES CEMEENELANDS MIDDELEN IN 's GRAEVENHAEGE, HONORAIR LID EN MEDEBESTUURDER. VAN HET GENOOTSCHAP, ONDER DE SPREUK: KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT.

Overheden in den ouderdom van lxiv. jaeren, den xii. van Wintermaend

MDCCLXXXI.

Sluiten