Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrend CHARLOTTE. 25

baalde een bundel papieren uit zijn zak — „ ,, dan ach!' . . . dit is gedaan!..."" — Hij. fchudde zijn hoofd verfcheiden reizen? fchecn niet meer ,te gevoelen, waar hij was, en begon ten laatfte een treurig lied te zingen, het welk ik charlotte meer maaien heb hooren fpeelen. In mijn geheele leeven was ik nog nimmer zo aangedaan. — ,, Hen,, drik!" — hernam ik — „ wrees volkomen ,, verzekerd, dat gij altoos in mij een Vriend „ zult vinden." — Hij fchudde wederom zijn hoofd; ftak zijne Klink-dichten in den zak, en begon andermaals te zingen. Ik zag zijne Moeder, welke naar ons toe kwam; — zij fchreide over het lot van haaren ongelukkigen zoon. Ik verzekerde, dat ik haar, waar het mogelijk ware ; altoos van dienst zou zijn , en bad haar, dat zij zich niet zo zeer aan haare droefheid zou overgeven: B 5 Hen-

Sluiten