Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 BRIEVEN van ALBERT,

,, ve heeft dit vonnis onderfchreven: doch.

ik heb het verloren. Dan , neptu„ nus" — voegde hij 'er bij; nam zijnen hoed af, en drukte het water, dat door den regen op het groen gevallen was, 'er uit — ,, de oude neptunus heeft mij zo even ,, eene plaats in zijn koningrijk beloofd, waar „ ik voor eeuwig met charlotte leeven „ en regeren zal. En wat kunt gij hier te„ gen nellen ? " — dus ging hij voord na eenige oogcnblikken gezwegen te hebben, terwijl hij mij zeer Merk in het aangezigt zag. — „ Mijn Heer! zijt gij in Haat om haar een „ koningrijk aantebicdcn ?" — „ „ Neen ze,, ker niet, mijn goede hendrik! — Ik „ ,, bezit geenzins dusdanig eene magt"" — gaf ik tot antwoord. — ,, Wel nu dan" — hervatte hij — „ fta van haar bezit volkomen „ af, en laat haar aan mij over : ik ben

„ achil-

Sluiten