is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Albert aan zijnen vriend, van het begin zijner verkeering met Charlotte. Tot haaren dood

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bmtrend CHARLOTTE. 237 „ charlotte ! reikt mij het Werktuig „ toe — gij... gij, van welker handen ik den „ dood wenschte te ontfangen , en nu ook „ werkelijk ontvang...!" — dit zijn zijne eigen woorden. Dan , wolk eene verfchrikkelijke vcrzwaaring van haar lijden. Ja, zou het mogelijk zijn , dat het teder, zagt geitel Van zo aandoenelijk eene vrouw zulk eenen flag nog langer overleefde I — ö werther! hierom — ja, hierom voor al kan ik niet, dan ,met ijzing aan u denken! — Voor zeker, dit was wreed , het was ten iiiterftert Onbillijk. — Misleide en onberaden jongeling ! was het u dan niet mógelijk eenig onderfcheid tusfchen de eerfte oorzaak, en eett onwillekeurig werktuig van dit alles te maaken ! . . . Van mij . i . van mij ontvingt gij deze doodelijke wapenen. -Ik was het, die, hoe wel zonder dit te kunnen vermoeden ^ Pa met