Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* hoofdstuk. VAN HET STADHOUDERSCHAr. 1$

ciaale Staaten; de band, waardoor de zeven Provinciën verbonden zijn; Hij is die hooge perfoon; door wien veele verrichtingen der fouverainiteit worden uitgevoerd: ik moet hier, tot gemak van eenige leezers, een kleinen uitflap doen. Ieder der provinciën is voor zig zelve fouverain en hangt van niemand af, zo verre wij op haare innerlijke of huishoudelijke belangen achtgeeven: eenige fouveraihe verrichtingen voeren de Staaten zeiven uit, bij voorbeeld, het maaken van wetten, het opleggen van belastingen enz.; anderen hebben zij den Stadhouder opgedraagen, als de uitoefening van recht, het verleenen van pardon enz.: ieder Provincie zendt haare afgezondenen na de algemeene vergadering in 's Hage, om zaaken die de Unie of de geheele Republiek betreffen, te bezorgen: de werkingen der fouverainiteit, waardoor het geheele ligchaam der zeven Provinciën zig uiterlijk als een Mogendheid vertoont, en ook in den rang der Mogendheden als een Republiek geplaatst is, zijn aan de vergadering der algemeene Staaten verbleeven; deeze heeft al*> leen:het recht tot het verklaaren van oorlog, en 't maaken van vrede, tot het heffen van de middelen ter algemeene defenfie dienende enz. In deeze vergadering worden verbonden met andere Mogendheden geflooten, gezanten ontvangen en afgezonden; in deeze vergadering der zeven fouveraine Provinciën, komt nu den Prins Erfftadhouder, als het

Sluiten