Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xm.hoofdstuk. iV nederland , in 1782. 347

begrippen, deeze adresfen, propofitiën en raporten van bijzondere leden van Regeeringen en vergaderingen waren , waardoor luare valfche fteilingen des te eer geloofd , en met zeker aanzien in de wereld gezonden werden: er kwamen ook hier en daar eenige ftukken van Regeeringen en vergaderingen in 't licht, in welken dezelfde gedachten ftonden, die door de fpotfchriften verfpreid waren : een duidelijk bewijs , dat de oneenigheid, met betrekking tot den Stadhouder, zo wel onder Magiftraatsperfoonen als onder de burgers, plaats had : wanneer ik nu van Magiftraatsperfoonen fpreek , doe ik het niet om hunne verhevene waardigheden in verachting te brengen , maar befchuldig Hechts de eerroovende perfoonen, die dezelven bekleedden, die zig achter dezelven trachtten te verbergen : dagelijks kwamen er ftukken uit, waarin men het volk tegen den Prins van Oranje opzettede : eer men het eene gelezen had , was er weder een ander , het eene nog vrijer en boosaartiger dan het andere.

De naauwe band van bloedverwantfchap tusfehen fredrik II, Koning van Pruisfen, en het vorstlijk huis van Oranje, als ook de goedwilligheid van deezen Koning voor de Republiek, als naaste nabuur , gaf aanleiding , dat deeze Monarch de ongelukkige omftandigheid , waarin

Sluiten