Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïn de OMWENTELING van NEDERLAND. 9

den onthalst; het was even veel of zij tot Clubs« Volks-vergaderingen, of tpt de Vertegenwoordigers van het ganfche Volk behoorden — hij ver» fchoonde fchelmen, en bragt echte Vaderlanders op het fchavot — de lijsten der ongelukkige flagtoffers, welken hem in den weg waren, werden bij hem aan huis, in eenen moordraad, ontworpen ; een verbaazend aantal deed hij gevangen zetten, verdrinken, van honger fterven, of bloeddorstig onthalzen; het bloed van deeze ongelukkigcn befmetcede toen den Vaderlandfchen grond. 1

Men moet verbaasd ftaan, hoe een man van nog nfaar vijf en dertig jaaren, in een zo korten tijd tot zulk eene verbaazende hoogte van gezag en helfche loosheid gefteegen is; hij had in de daad, in de laatfte maanden voor zijn dood, het Militair bewind van geheel Parys in handen; alle de kweekelingen van het Militaire Kweekfchool ftonden geheel ouder zijn gebied; hij had een verbaazend aantal Spions, welken alle de Vertegenwoordigers van het Volk als omringden, en geen dagfchrijver of Heller der publieke papieren, dorst, zonder zijn wil, iet in het licht geeven, zo dat de drukpers voor hem alleen vrij, en voor gansch Frankrijk belemmerd was; ja , dit wreed en arglistig monster was door dit alles zo vermogend , dat er weinig aan ontbrak, of hij zou, op het oogenblik van zijnen val, nog hebben getriumpheerd.

Dan, het zij hij eigene grootheid zogt , of A 5 door

Sluiten