Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m GODS LIEFDERIJK BESTIER,

op de liefderijkfte wijze, heeft willen fpaarefl. Hoe.' zouden wij dan, daar God hun liefde heefc betoond, zou en wij hen dan minachten, haaten en vervolgen ? dit — dit zou volftrekt ftrijdig zijn met Gods liefderijk beftier in de omwenteling; dat dit dan toch nooit in onze harten opkome, en heeft zulks nu en dan plaats, dat wij dit, om de aangevoerde redenen, dan ernftig tegengaan.

Liefde te betoonen, zelfs aan die ons beledigd hebben , aan onze vijanden, dit blijft altoos onze pligt; hun kwaad kan immers onze verpligting tot liefde niet wegncemen. En welk eene onedelmoedigheid, welk eene laagheid van ziel, eene laagheid, welke in het hart van een waar Patriot niet kan, niet mag plaats hebben, zou het niet zijn, overwonnenen te haaten en te vervolgen ? Ja, heeft men eenigen eerbied voor den grooten Kristus, die zich zeiven heeft opgeofferd, die het ftnertelijkfte lijden vrijwillig heefc ondergaan, zelfs den aandoenlijkften kruisdood, om hier door zijne vijanden niet alleen met den Vader te bevredigen, maar ook , om den band van vriendfehap tusfchen mensch en mensch op deeze aarde te herftellen; en zouden wij dan dit laatfte niet, zo veel ons mogelijk is , naarvolgen? wij, die ons den naam van Kristenen toeëigencn? te meer, daar zulk een verheven caracter het kenmerk van een waar Kristen , volgens

de

Sluiten