Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6)

De Araber vond eer, midden in de zandwoestijn, Voor zijne voeten, 't effen, geregeld pad ,

Eer zou hij koele bronnen vinden; Eer zelfs den regen van zand overdrijven:

Eer zoudt Ge Uw handen vrij aan de poolen (laan Eer den Orion van zijtien glans ontdoen;

Eer braakt Gij de wielen des wagens

Ontzenuwdet de beeren van 't Noorden:

Eer Gij bevatten eenigszins kennen zoudt

Hein, wien zijn wezen zelf, als een kleed, bedekt:

Gij, die U zelv' zoo weinig kennet

Hem, wien de Hemel zwijgend eerbiedigt! —

O! als wij daar eens zullen verzameld zijn, Waar dood en graf voor ecuwig vernietigd zijn,

Dan zullen wij min Hem doorfnuflen Meer zal men Hem dan zoeken te dienen. 1789.

Sluiten