Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4Co ESSEQUEBO.

Kamer Zeeland forméren. Want moeten de verdere Leden van de Compagnie tot de deliberatie over het nut van de Colonie Esfequebo, en wel of het aanhouden of afzetten van de geheele Colonie, concurreren, zoó moet dezelve noodzakelijk voor een gemeen elfecl van de Generale Compagnie worden gehouden ; maar was de Colonie Esfequebo, ingevolge de zoo veelmaal gementioneerde Conventie aan de Kamer Zeeland in 't particulier overgegeven, en niet onder de eige Bezittingen van de Generale Comagnie begrepen, de Kamer Zeeland moest alleen hebben gehad de Direétie, en de Kamer Zeeland moest alleen dragen de Lasten.

,, Dit laatfte , en dat de kosten thuis moeten komen bij den genen, die de voordeden geniet, hebben zelf de regelen van het Recht uitdrukkelijk willen opgeven te zijn volgens ae natuur.

„ En gelijk hier uit op het gepasfeerde een allezins wettig be» fluit gemaakt word, zoo kunnen de Reprefentanten en verdere Bevvindhebberen ook voor bet toekomende tot geene andere gronden overgaan.

,, Daarreileert dan niets, dan alleenlijk dat de Reprefentanten en verdere Bewindhebberen met verfchuldigd refpeét aan uw Hoog Mogende rememoreren het voorltel door hen Reprefentanten en verdere Bewindhebberen bij hun vorig fchrijven, edoch onder het goedvinden van uw Hoog Mogende en van de Bondgenoten refpectivelijk gedaan. Wil de Kamer Zeeland zich als nog de Rivier Esfequebo en de daar aangelegene Volkplanting eigenen, en behaagt zulks aan uw Hoog Mog. en aan de gefamentlijke Bondgenoten, alle de voordeden die de gezegde Colonie, naar de flatterende gedagten van de Hoofdparticipanten bij andere direétie dan de tegenwoordige zal kunnen of mogen geven, moeten komen en blijven ten bate van de Kamer van Zeeland in 't particulier, mits dat dezelve in 't particulier ook die Colonie verzorgt, en de Generale Compagnie indemnere van de lasten.

■„ Op dien voet hebben de Reprefentanten en verdere Bewindhebberen cordatelijk geoffereerd, voor zoo veel hun aangaat, dexCo!or.ie Esfequebo aan de Kamer Zeeland in 't particulier ta willen overlaten, en de ingewikkelde verwerping van deze

Pro-

Sluiten