is toegevoegd aan uw favorieten.

Verward Nederland; of, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van den jaare MDCCLXXX-MDCCLXXXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.DEEL.

Np. 21.

235

Lijst der Scheepen van Linie, dewelke thans alhier ter Rhede van Texel leggen.

De Magt van ons Esquader beftaat in een Schip van 70 Stukken, 6 van 60 a 66, 3 van jo a 54.

Waar van de Admiraal Generaal van 70, enAmjlerdam en de Kortenaar van 64 Kanons, klaar en compleet zijn.

Terwijl de volgende Schepen, indien men met dezelven zich behoorlijk tegen den Vi;and wil dcfendeeren, in het geene zij zoo in hunne Rollen manqueeren, als van hunne Manfchappen wegens ziekten moeten misfen, zullen moeten gefuppleert werden als volgt;

Stukk. Koppen.

De Prins Fredrik van ... ^° 4°

Utrecht. 6^ ^ Hebbende dit Schip reeds 50

Man van de Equipage van S.

B. W. van Braam, aan Boord

Goes. 52

Batavier 56 35

Unie ... . 68 50

Admiraal de Ruijter ... 68 60

Glinthorjl ... 56 40

Buiten de voorenftaande Schepen zijn nog tot deeze Rhede.

De Admiraal Piet Hein van 56 Stukken, dit Schip is wel gereed, dog manqueert57 Koppen in de Rol, en heeft 78 Zieken.