Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREDRIK SCHENK, Bisfchop van Utrecht. 487

Vreemd klonk hem dit in de ooren. Hij dreigde in toorn, en waarfchuwde hen, zij moeiten toezien wat zij deeden; 'er nevens voegende over dit geweld aan den Prins en aan den Koning van Spanje te zuilen klaageiï. Dit niettegenftaande, deeden de Heeren Gedeputeeiden, dooreen Smid, een kofter openen, daar zij al het geld uitnamen; doende het, door van lamswekrden , Secretaris der Staaten. opfchrijven. De forame, die zij 'er in vonden, bedroeg 41879 guldens, 18 duivers en 8 penningen. Fredrik , ziende het niet te kunnen beletten, liet hem begaan, en gebood, onder het geldtellen, zijnen Kapellaanen, de Heeren met een floop wijn te verfrisfchen. De fomme opgemaakt zijnae, gaven zij hem daarvan de volgende Acte : „ Dat zij, tot betaaling van der foldaaten lecninge en andere noodzaaklijkheden, waar in zij, door ,, deezen gevaarlijken tijd, gebragt waren, van zijn Eerwaar„ digheid geligt hadden, en loef van der haar , Kameraar „ der Staaten , hadden doen mede neemen de gedachte fotn» ,, me, waar van de rente zoude gegeeven worden tot den „ penning zestien, en zo haast weder opgebragt als het den „ Staaten mooglijk zijn zoude. Terwijl het geld in zakken weg gedraagen werd, zou hij gezegd hebben: Daar gaan zij met den drek heenen; maar den gouden berg hebben zij nog niet aangeraakt. Met vrugt, nogthans, bedienden zigdeStaaten van dien drek, om zig uit de tegenwoordige zwaarigheid te redden. Doch de nood zig op nieuws doende gevoelen leenden zij thans van hem zijn zilverwerk, 20,000 guldens waardig,,'t welk zij verpandden om zig van de penningen te bedienen.

Bisfchop schenk was af komftig uit het Gedachte der Baronnen van tautenbero.. Hij oveileed in het Jaar 1580, laa«, tende eenige Schriften na.

Die een omftandiger berigt wegens hem begeert, leeze het geene van hem gezegd word', in het begin vau het Derde Dsel van het Batavia Sacra.

Fbedrik hendrik, een Schans, aangelegd in het 1637, na de verovering van 'sHertogenbosch, en dus ter eere van den overwinnaar genaamd. Zij legt bij den ingang der haven,

aan

Sluiten