Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7 >

eigene waarde ftaan, of vallen. — Misfchien vind 'er de oordeelkundige eenige oorfprongkelijke gedagten of nadere ophelderingen in, betrekkelijk de uitlegging van fommige plaatzen der gewijde Schrift door mij behandeld; doch het zou dwaas wezen zo ik daar breed van opgaf — de zaken daar in voorgedragen, zullen fommigen (dit zie ik reeds voor uit) niet allen even zeer voldoen; zij zijn ook ten deele hard om te hooren: ach! waren zij minder wezenlijk en gegrond! waren de volken, onze landgenoten, de tijden, de uitzigten, in de daad beter dan mijn geweten ze mij verpligtte te fchilderen! waren ook vooral de bedoelingen en da taal van de gewaande wijsbegeerte dezer dagen (die ik geheel niet verwarre met de tvaare en gezonde wijsbegeerte, die in Godsdienstzaken de Goddelijke openbaring volgt, in natuurlijke en burgerlijke dingen bedaard en boi%dig redeneert; waar voor ik de diepfte hoogagting hebbe^ waren die beter en omtrent dcnChristelijken Godsdienst gunftiger dan ik ze duidelijk meene te ontdekken!!

Eene enkele ophelderende en verdedigen, de aanmerking over eenige bijzonderheden van eene en andere Leerrede, diene ik hier * 4 eg-

Sluiten