is toegevoegd aan je favorieten.

Dicht en tooneel oeffeningen, door het genootschap Sine labore nihil.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tv VERTELSELS. 399

D E

DUIVEN

EN DE

VAL K.

Eens wierd der Duiven vlucht door eenen Wouw geftoord;

Dies zij, door droefheid aangefpoord,

Den Valk tot hunnen Schutsheer koozen:

Hun keus behaagde dien Trouwlozen;

Dus vloog Hij aan hun hoofd, en wachtte na den Diev;

Terwijl Hij onderweg dus hunne keus verhiev :

„ Ik roem uw wijs befluit; ja, 'k wil mijn' kop verliezen..

„ Zo Ge ooit bekwaamer Beest ten Schutsheer kost „verkiezen."

Doch naauw'lijks waren Zij daar Hij hen hulp zou

biên,'

N 2 0<~